Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

20 646,00 PLN

Icon
Data publikacji

08.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Chorzów, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184239

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Obiekty

MIASTO CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

MIASTO CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - Company Logo

ul. RYNEK 1
41-500 CHORZÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Prezydent Miasta Chorzów zawiadamia, że w dniu 8 czerwca 2022 r., wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń  

w gmachu Urzędu Miasta, ogłoszenie o wyznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/5 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Szczęśliwej wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, stanowiącego własność Miasta Chorzów. 

Dane geodezyjne: działka nr 4848/129 o powierzchni 173 m2, KA1C/00021164/4. 

Powierzchnia użytkowa garażu G-4 – 17,52 m2. 

Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej. 

Cena wywoławcza całej nieruchomości: 20.646,00 zł, w tym: 

- wartość prawa własności lokalu użytkowego – garażu – 14.677,00 zł 

- wartość udziału wynoszącego 1/5 części w prawie własności gruntu – 5.969,00 zł   

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu będzie stanowić podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Pierwsza opłata wynosić będzie 25% ceny nieruchomości i winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Opłata roczna wynosić będzie 1% ceny nieruchomości. 

Ww. opłaty powiększone zostaną o należny podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług. 

Cena sprzedaży garażu wraz z I opłatą z tytułu użytkowania wieczystego gruntu uzyskana w przetargu, winna być wpłacona w całości przed zawarciem umowy notarialnej. 

Ogłoszenie dostępne jest również na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, stronie internetowej miasta: www.chorzow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1,  pokój 429, tel. 32 416 5000 wew. 386 lub pod adresem poczty elektronicznej: szczygiel_m@chorzow.eu. 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu