Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

18 210,40 PLN

Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

27.06.2022 1 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Radlin, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183576

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Syndyka: ul. Silniczna 5/10, Kielce, tel. 574 268 921

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Michała Gałeckiego

Adres do korespondencji: ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce

sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert:

- udział 1/8 we współwłasności nieruchomości: spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 4 zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Orkana 7D w mieście Radlin, obręb ewidencyjny Biertułtowy, powiat wodzisławski, województwo śląskie za najwyższą oferowaną cenę jednak nie niższą niż 18 210,40 zł (80 % ceny oszacowania). Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami oraz wpłacenie wadium. Zainteresowani winni składać oferty w języku polskim do dnia 24.06.2022 roku na adres kancelarii syndyka (ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce) w zamkniętej kopercie, na której to kopercie należy umieścić dopisek Oferta na zakup udziału sygn. akt V GUp 391/21” a także wskazać dane oferenta wraz z numerem telefonu. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium określonego w regulaminie przetargu. Otwarcie ofert nastąpi w kancelarii Syndyka, ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce w dniu 27.06.2022 roku o godz. 11.00. Syndyk w sytuacji złożenia takich samych ofert przez kilku oferentów przeprowadzi w celu uzyskania najwyżej ceny aukcję pomiędzy oferentami, która odbędzie się w dniu 27.06.2022 r. o godz. 11.30. Pozostałe warunki konkursu a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna zawierać oferta zamieszczone zostały w regulaminie konkursu. Regulamin konkursu oraz operat szacunkowy dostępne są w Biurze Syndyka.

Dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu, można uzyskać również

pod nr tel. 574 268 921 oraz  e-mail: adw.grynda@gmail.com.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu