Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

10 801 294,00 PLN

Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Mielec, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184122

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Zarządcy: al. Armii Krajowej 80, Rzeszów; ul. Chłodna 2, Katowice, tel. 690 098 009, e-mail: skarabeusz@jmrestrukturyzacje.com

BIUROWIEC W MIELCU NA SPRZEDAŻ

Zarządca masy sanacyjnej spółki pod firmą Skarabeusz Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Mielcu, KRS 00004183217

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ:

prawa własności nieruchomości położonej w Mielcu przy ul. Jagiellończyka 13 składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 1548/12 (KW nr TB1M/00073468/5) oraz działki o numerze ewidencyjnym 1989/2 (KW nr TB1M/00081880/8) o łącznej powierzchni 1 899,00 m2 zabudowanej budynkiem biurowo-gospodarczym o powierzchni użytkowej 3 310,34 m2 oraz udziału wynoszącego 1/100 w prawie własności nieruchomości w postaci lokalu niemieszkalnego – garażu nr 14 położonej w Mielcu przy ul. Jagiellończyka 15 (segment B) o powierzchni użytkowej 16,9 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1690/89660 we współużytkowaniu gruntu (działki nr 1988/1, 1988/2, 1988/3, 1988/5, 1988/6) oraz w częściach wspólnych (KW nr TB1M/00049392/4).

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 10 801 294,00 zł netto. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa cena zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 czerwca 2022 r. na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. Warunki przetargu określa regulamin, który wraz z operatami szacunkowymi można przeglądać w biurze zarządcy przy al. Armii Krajowej 80 w Rzeszowie oraz przy ul. Chłodnej 2 w Katowicach. Informacje o przetargu udzielane są także pod numerem telefonu 690 098 009 oraz pocztą elektroniczną pod adresem skarabeusz@jmrestrukturyzacje.com.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu