Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

STARACHOWICE, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184282

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W STARACHOWICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. STASZICA 12
27-200 STARACHOWICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Postanowieniem z dnia 17 maja 2022 roku wydanym w sprawie I Ns 200/22 Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Starachowicach zezwolił:

-            Barbarze Irenie Serwickiej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1666,70 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt sześć 70/100) złotych z tytułu spłaty zasądzonej postanowieniem wydanym dnia 5 maja 2021 roku w sprawie I Ns 4/21 przez Sąd Rejonowy w Starachowicach; z zastrzeżeniem, iż kwota ta wypłacona zostanie Angelice Stajniak (PESEL 93040101301) na każde jej żądanie,

-           Marioli Dorocie Działak na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1666,66 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt sześć 66/100) złotych z tytułu spłaty zasądzonej postanowieniem wydanym dnia 5 maja 2021 roku w sprawie I Ns 4/21 przez Sąd Rejonowy w Starachowicach; z zastrzeżeniem, iż kwota ta wypłacona zostanie Angelice Stajniak (PESEL 93040101301) na każde jej żądanie,

-           Beacie Ewie Koszarskiej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1666,66 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt sześć 66/100) złotych z tytułu spłaty zasądzonej postanowieniem wydanym dnia 5 maja 2021 roku w sprawie I Ns 4/21 przez Sąd Rejonowy w Starachowicach; z zastrzeżeniem, iż kwota ta wypłacona zostanie Angelice Stajniak (PESEL 93040101301) na każde jej żądanie,

-            Teresie Barbarze Góralskiej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1666,66 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt sześć 66/100) złotych z tytułu spłaty zasądzonej postanowieniem wydanym dnia 5 maja 2021 roku w sprawie I Ns 4/21 przez Sąd Rejonowy w Starachowicach; z zastrzeżeniem, iż kwota ta wypłacona zostanie Angelice Stajniak (PESEL 93040101301) na każde jej żądanie,

-   Dariuszowi Stefanowi Walkiewicz na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1666,66 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt sześć 66/100) złotych z tytułu spłaty zasądzonej postanowieniem wydanym dnia 5 maja 2021 roku w sprawie I Ns 4/21 przez Sąd Rejonowy w Starachowicach; z zastrzeżeniem, iż kwota ta wypłacona zostanie Angelice Stajniak (PESEL 93040101301) na każde jej żądanie,

- Milenie Stępień na złożenie do depozytu sądowego kwoty 833,33 (osiemset trzydzieści trzy 33/100) złotych z tytułu spłaty zasądzonej postanowieniem wydanym dnia 5 maja 2021 roku w sprawie I Ns 4/21 przez Sąd Rejonowy w Starachowicach; z zastrzeżeniem, iż kwota ta wypłacona zostanie Angelice Stajniak (PESEL 93040101301) na każde jej żądanie,

- Michałowi Walkiewicz na złożenie do depozytu sądowego kwoty 833,33 (osiemset trzydzieści trzy 33/100) złotych z tytułu spłaty zasądzonej postanowieniem wydanym dnia 5 maja 2021 roku w sprawie I Ns 4/21 przez Sąd Rejonowy w Starachowicach; z zastrzeżeniem, iż kwota ta wypłacona zostanie Angelice Stajniak (PESEL 93040101301) na każde jej żądanie.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu