Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184354

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE

ul. ALOJZEGO FELIŃSKIEGO 2B
01-513 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym do dnia 29 lipca 2020 r. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.06.2022 r. w siedzibie tut. Urzędu w Radomiu przy ulicy Zbrowskiego 106 w pokoju nr 326 odbędzie się sprzedaż w drodze I licytacji niżej wymienionych ruchomości będących własnością Pana Jarosława Witaka:

1.  Godz. 11.00 - Samochód osobowy marki MERCEDES-BENZ S550 MR'13 222,

VIN: WDDUG8FB3GA265798, nr rej. WSC50V6, rok produkcji 2016. Wartość szacunkowa wynosi: 239.700,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych). Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej ruchomości, tj. 179.775,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych). Wadium wynosi 23.970,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych).

2.  Godz. 12.00 - Samochód osobowy marki LEXUS RX 450H 3.5 MR'16, VIN: 2T2ZFMCA8GC001412, nr rej. ZSW26158, rok produkcji 2016. Wartość szacunkowa wynosi: 107.500,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy pięćset złotych). Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej ruchomości, tj. 80.625,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych). Wadium wynosi 10.750,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

3.  Godz. 13.00 - Samochód osobowy marki MITSUBISHI OUTLANDER PHEV MR'16 E6, VIN: JMBXDGG2WGZ015254, rok produkcji 2016. Wartość szacunkowa wynosi: 73.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych). Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej ruchomości, tj. 54.750,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych). Wadium wynosi 7.300,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych).

Samochody osobowe marki MERCEDES-BENZ S550 oraz MITSUBISHI OUTLANDER PHEV można będzie oglądać 9.06.2022 r. w godz. 9.00-10.00 pod adresem: Radom, ul. 11 Listopada 37/59, a samochód marki LEXUS RX 450H w godzinach 10.30-11.30 pod adresem Radom, ul. Warszawska 174 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (kontakt tel. 48 368 14 24).

W przypadku niedojścia do skutku pierwszej licytacji, druga licytacja odbędzie się 21.06.2022 r. w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu przy ulicy Zbrowskiego 106 w pokoju nr 326, cena wywołania w drugiej licytacji wynosi 1/2 wartości szacunkowej ruchomości, tj.:

- Samochód osobowy marki MERCEDES-BENZ S550 MR'13 222, VIN: WDDUG8FB3GA265798, nr rej. WSC50V6, rok produkcji 2016 - 119.850,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych). Wadium wynosi 23.970,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt)

- Samochód osobowy marki LEXUS RX 450H 3.5 MR'16 VIN: 2T2ZFMCA8GC001412, nr rej. ZSW26158 - 53.750,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych). Wadium wynosi 10.750,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

- Samochód osobowy marki MITSUBISHI OUTLANDER PHEV MR'16 E6, VIN: JMBXDGG2WGZ015254, rok produkcji 2016 - 36.500,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych). Wadium wynosi 7.300,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych).

Przed drugą licytacją w dniu 20.06.2022 r. będzie można oglądać w godz. 9.00-10.00 samochody osobowe marki MERCEDES-BENZ S550 oraz MITSUBISHI OUTLANDER PHEV pod adresem: Radom, ul. 11 Listopada 37/59, a samochód marki LEXUS RX 450H w godzinach 10.30-11.30 pod adresem Radom, ul. Warszawska 174 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (kontakt tel. 48 368 14 24).

Wadium należy wpłacić na rachunek organu egzekucyjnego Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu: NBP O/O Warszawa nr 23 1010 1010 0096 5413 9120 0000, z dopiskiem „wadium". Przy wpłacie na rachunek wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata zostanie uznana na rachunku organu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Licytujący nie we własnym imieniu powinien posiadać upoważnienie (notarialne lub potwierdzone urzędowo) do reprezentowania osoby w tym zakresie. Od osób przystępujących do licytacji wymagane jest posiadanie i okazanie dowodu osobistego.

Nabywca jest zobowiązany natychmiast po udzieleniu mu przybicia uiścić przynajmniej cenę wywołania. Prawo własności licytowanej ruchomości nabywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, uzyska przybicie i zapłaci całą cenę w terminie. Osobie, która wygra licytację, wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca. Nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji ani obniżenia ceny jej nabycia z powodu jej wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny. Licytację uważa się za niedoszłą do skutku, jeżeli nie weźmie w niej udziału przynajmniej dwóch uczestników, jak również gdy żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywołania. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu nie odpowiada za wady licytowanej ruchomości.

Sprzedaż zostanie potwierdzona poprzez wydanie zaświadczenia o nabyciu pojazdu.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu