Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

201 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Zdzieszowice, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184129

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biura Syndyka: ul. Szpitalna 4, Opole, tel. +48 726 264 648

Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Sławomira Sobstyl sygn. akt V GUp 80/21 of, sprzeda w drodze konkursu ofert udział w wysokości 1/2 w nieruchomości upadłego położonej w Zdzieszowicach, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW nr OP1K /00033126/0 przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu. Nieruchomość gruntowa obejmująca działkę nr 402 am-8 o powierzchni 4802 m2 zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej położnej w Zdzieszowicach przy ul. Orzeszkowej 8.

Cena wywoławcza udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości wynosi 201 000 zł.

 

  1. Pisemne oferty nabycia udziału 1/2 w nieruchomości z proponowaną ceną kupna przekraczającą cenę wywoławczą należy składać do dnia 21-06-2022 r.  do godziny 12.00, na adres: Biura Syndyka 45-010 Opole, ul. Szpitalna 4, II piętro - w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż nieruchomości Sygn. akt. V GUp 80/21 of nie otwierać – oferta”.  
  2. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w konkursie ofert jest uprzednia wpłata do dnia 20-06-2022r. wadium na rachunek Masy Upadłości Bank PKO BP SA nr rachunku; 43 1020 3668 0000 5102 0416 9371 z dopiskiem „wadium Sygn. akt V GUp  80/21 of”.
  3. Wadium winno być wpłacone w kwocie 20100 zł.

 

  1. Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy do wglądu oraz dodatkowe informacje można uzyskać w biurze syndyka po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu -  nr tel. +48 726 264 648, od poniedziałku do czwartku  w godzinach od 9-14.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu