Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Stargard, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184146

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Ruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Syndyka: ul. Usługowa 2, Stargard, tel. (91) 506 58 30 i 783 251 125

Syndyk masy upadłości STARGARD BORST Sp. z o.o. ogłasza pisemny przetarg  na sprzedaż

z wolnej ręki ruchomości i zapasów magazynowych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Przetarg – ruchomości STARGARD BORST sp. z o.o. sygn. XII GUp 39/20” - do dnia  21 czerwca  2022 r., wyłącznie w drodze przesyłki pocztowej za pośrednictwem PP Poczta Polska  (decyduje data  nadania przesyłki) na adres: Biuro Syndyka Stargard BORST sp. z o.o. ul. Usługowa 2, 73-110 Stargard. W przypadku niedochowania powyższego warunku oferta nie będzie rozpatrywana.

W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę oferty dotyczące chęci zakupu określonego ciągu produkcyjnego (tzn. urządzenia wraz z zapasami magazynowymi)

Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie przetargu, z którym Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty.

Wykaz ruchomości do sprzedaży i regulamin przetargu zamieszczony jest na stronie www.upadlosci-szczecin.pl.

Z ruchomościami można się zapoznawać po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie- nr tel. (91) 506 58 30 i 783 251 125.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu