Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Szczecin, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184149

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Ruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Syndyka: ul. Kopernika 8/2, Szczecin, tel. 783 251 125

Syndyk masy upadłości MYFACTORY Sp. z o.o.

ogłasza czwarty pisemny przetarg  na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Przetarg – ruchomości MYFACTORY Sp. z o.o. sygn. XII GUp 64/21” - do dnia 21 czerwca 2022 r. wyłącznie w drodze przesyłki pocztowej za pośrednictwem przesyłek Poczta Polska  (decyduje data  nadania przesyłki) na adres: Biuro Syndyka MYFACTORY Sp. z o.o. ul. Kopernika 8/2, 70-241 Szczecin. W przypadku niedochowania powyższego warunku oferta nie będzie rozpatrywana, Syndyk nie przyjmuje przesyłek składanych osobiście.

Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie przetargu, z którym Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty.

Regulamin przetargu zamieszczony jest na stronie www.upadlosci-szczecin.pl.

Z ruchomościami można się zapoznawać po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie- nr tel. 783 251 125.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu