Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

4 500 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

20.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BYDGOSZCZ, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184486

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE BUDOPOL S.A.W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

ul. FORDOŃSKA 199
85-739 BYDGOSZCZ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Tel: 606 886 796, 508 100 297

   Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Budowlano – Usługowego„BUDOPOL” S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy – w upadłości  likwidacyjnej

sprzeda z wolnej ręki

 

  1. Prawo wieczystego użytkowania zabudowanej  nieruchomości gruntowej – działki Nr 53/4 o   powierzchni 2.656 m2, położonej przy ul. Fordońskiej 199 w Bydgoszczy wraz z prawem własności wielokondygnacyjnego budynku biurowego o pow. użytkowej 2.946 m2 oraz budynku garażowego o pow. 78,5 m2,  oznaczonej BY1B/00064548/6, za cenę wywoławczą   wyn. 4.500.000 zł. (cztery miliony pięćset tysięcy złotych). Warunkiem nabycia nieruchomości jest złożenie przez oferenta oświadczenia o woli nabycia ruchomości (wyposażenia) na wartość oszacowania wyn. 31.000 zł. netto (trzydzieści jeden tysięcy złotych netto) + podatek Vat, znajdujących się w opisanej wyżej nieruchomości.
  2. Prawo własności niezabudowanej  nieruchomości gruntowej – działki Nr 2/2 o pow. 3,9072 ha  i Nr 1   o   pow. 1,6465 ha, położonej przy ul. Bora - Komorowskiego (Fordon) w  Bydgoszczy oznaczonej BY1B/00094503/8, za cenę wywoławczą   wynoszącą 966.000 zł. netto (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych netto) + podatek od towarów i usług VAT w wys. 23%.

Zainteresowani oferenci zobowiązani są do  złożenia pisemnych  ofert  na zakup nieruchomości   w zamkniętych kopertach z dopiskami  "Oferta Nr 1 Budopol - Fordońska" lub "Oferta Nr 2 Budopol – Bora - Komorowskiego" u Radcy Prawnego J. Nadarzewskiego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 51/6 w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia oraz  wpłacenia wadium, w wysokości po 10% cen wywołania w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na rachunek bankowy P. B.– U. BUDOPOL S.A. w Bydgoszczy - upadłości likwidacyjnej   nr 76 1440 1215 0000 0000 1746 0129. Ze stanem technicznym i prawnym oraz regulaminem można zapoznać się przy ul. Fordońskiej 199 w Bydgoszczy. Tel: 606 886 796, 508 100 297 lub Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XV W. Gospodarczym przy ul. Toruńska 64a. Syndyk zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania wyboru oferty jak również prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu