Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Konstancin-Jeziorna, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184545

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MONIKA ŻURAŃSKA

ul. Bielawska 36C/95
05-520 Konstancin-Jeziorna

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie w I Wydziale Cywilnym pod sygn. akt I Ns 1022/21 toczy się postępowanie z wniosku Waldemara Osęki o nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Opaczu nr 10, gmina Konstancin-Jeziorna, obręb 0019, Opacz, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 166/2, dla której nie jest p r o w a d z o n a   k s i ę g a   w i e c z y s t a . Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Piasecznie I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do wyżej opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu