Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184552

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT ALEKSANDROWSKI - STAROSTWO POWIATOWE

ul. SŁOWACKIEGO 8
87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

OBWIESZCZENIE

STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 30 maja 2022r.

 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

            Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2022r. poz. 176)                   

zawiadamiam, że

na wniosek Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski z dnia 06.04.2022r. z ostatnim uzupełnieniem z dnia 26.05.2022r. została wydana w dniu 30.05.2022r. decyzja Starosty Aleksandrowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 4/2022,  znak sprawy: AB.6744.3.2022 dla inwestycji p.n.:

Rozbudowa drogi gminnej nr 160228C Chrusty – Goszczewo -  Etap II”

w miejscowości: Chrusty, gmina  : Aleksandrów Kujawski                       

nr ewidencji gruntów : 65/5, 88, 58/2, 65/2, 61/1, 65/4, 67, 78/3, 68, 69, 155/2, 70, 72, 63/5, 86/3

Wniosek obejmuje projekt podziału nieruchomości o numerze ewidencyjnym:

68 - obręb Chrusty (działki powstałe po podziale 68/1 i 68/2)

69 - obręb Chrusty (działki powstałe po podziale 69/1 i 69/2)

155/2 – obręb Chrusty (działki powstałe po podziale 155/3 i 155/4)

70- obręb  Chrusty (działki powstałe po podziale 70/1 i 70/2)

72 - obręb  Chrusty (działki  powstałe po podziale 72/1 i 72/2)

które w części będą przejęte na rzecz Gminy Aleksandrów Kujawski zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Wniosek obejmuje działki o numerach ewidencyjnych:

63/5 – obręb  Chrusty

86/3 – obręb Chrusty

które w całości będą  przejęte na rzecz Gminy Aleksandrów Kujawski na zasadach jw.

                                                                            

Informuję, że z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim (ul. Słowackiego 8, II piętro, pokój 225) w godzinach od 800 do 1500 w dniach pracy Urzędu (znak sprawy AB.6744.3.2022), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. oraz na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej: Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim i Urzędu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                      STAROSTA ALEKSANDROWSKI

 

                                                                  LIDIA TOKARSKA

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu