Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PRUSZCZ GDAŃSKI, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184555

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI

GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI - Company Logo

ul. GRUNWALDZKA 20
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

Pruszcz Gdański, dnia 6 czerwca 2022 r.

 

PR.6721.1.10.2021

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

 

o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Stolarskiej”.

      Na podstawie  art. 43  ustawy  z  dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) Burmistrz Pruszcza   Gdańskiego informuje, że uchwałą Nr XLIII/442/2022 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 3 czerwca 2022 r. przyjęto dokument – zmianę miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Stolarskiej”.

Z treścią dokumentu, a także z  uzasadnieniem wynikającym z  art. 42 pkt 2  ww. ustawy  oraz  podsumowaniem, o  którym  mowa  w  art. 55 ust. 3  tej  ustawy można  zapoznać  się  w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20 (w Referacie Planowania i Rozwoju pok. 27).

Podano do publicznej wiadomości poprzez: udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  Pruszcz  Gdański, na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański oraz w lokalnej prasie.

 

 

                                                            Burmistrz

/-/ Janusz Wróbel

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu