Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

07.07.2022 9 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

POZNAŃ, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184559

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Roboty budowlane

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA"OSIEDLE MŁODYCH" W POZNANIU, KIEROWNICTWO

ul. OS. JAGIELLOŃSKIEGO, OŚWIECENIA. UL.CHYŻAŃSKA 3
61-252 POZNAŃ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 61/ 877- 39- 31

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych

Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, 61-252 Poznań ul.

Chyżańska 3, ogłasza  przetarg nieograniczony na :

 

 

Wykonanie podwyższenia balustrad balkonowych w budynkach V kondygnacyjnych na osiedlu Jagiellońskim 21-22, 23-26 i Powstań Narodowych 8-14  w Poznaniu . Termin wykonania prac 30.11.2022r. Wadium: 15.000zł.

 

   

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do dnia 07.07.2022r. do godz. 13.00, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2022r. o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego.

 

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty i formie

wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”.

Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedli

tel. 61/  877- 39- 31.

Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 100 zł po dokonaniu przelewu na konto 35 1020 4027 0000 1102 0035 4092.  

Kierownictwo Osiedli zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu