Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

LIDZBARK WARMIŃSKI, warmińsko - mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184556

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY

ul. BARTOSZYCKA 4A
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

W Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim, w sprawie I Ns 206/21, z wniosku Mirosława Szwedowskiego toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu numer 94/2 o powierzchni 22,280 a, położonej w miejscowości Połapin, gmina Kiwity, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer OL1L/00004260/8, w której jako właściciel ujawniony jest Skarb Państwa, oraz budynków posadowionych na działce, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, których właścicielami według zapisów akt księgi są Marianna Jakubowska, Józef Śladowski, Stanisława Szwedowska, na rzecz Mirosława Szwedowskiego. Wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do rzeczy. Jeżeli w terminie wskazanym w ogłoszeniu nikt się nie zgłosi albo zgłaszający się nie wykaże własności, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało ono udowodnione. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu