Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BYDGOSZCZ, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184580

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY

ul. KONARSKIEGO 1-3
85-066 BYDGOSZCZ

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY BYDGOSKIEGO

z dn. 06.06.2022 r.

 

 na podstawie art. 124 a ust. 1 w związku z art. 124 ust. 1 oraz art. 114 ust. 3 i 4 Ustawy
z dn. 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zm.).                     

z a w i a d a m i a m

o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako dz. nr 909/1, położonej
w obrębie Solec Kujawski, gmina Solec Kujawski, bez oznaczenia hipotecznego, poprzez zezwolenie na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Postępowanie administracyjne zostanie wszczęte jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia nie zgłoszą się do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy – Wydziale Nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta 16,  III piętro,  pok. nr 302  lub telefonicznie pod numerem 52 5810334 powołując się na numer sprawy WN.6821.2.4.2022

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu