Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PRZYTOCZNA, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184601

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA PRZYTOCZNA

ul. ROKITNIAŃSKA 4
66-340 PRZYTOCZNA

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTOCZNA

w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o przyjęciu:

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Goraj, uchwałą Nr XLIV.264.2022 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2022 r.;
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chełmsko, uchwałą Nr XLIV.265.2022 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2022 r.;
  3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowa Niedrzwica, uchwałą Nr XLV.267.2022 Rady Gminy Przytoczna z dnia 2 czerwca 2022 r.

 

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentów wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 43 ww. ustawy, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Przytoczna,  ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna w godzinach pracy urzędu.

 

Wójt Gminy Przytoczna

Bartłomiej Kucharyk

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu