Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

1 292 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

08.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

16.08.2022 46 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MICHAŁOWO, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184605

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Obiekty

URZĄD MIEJSKI W MICHAŁOWIE

ul. BIAŁOSTOCKA 11
16-050 MICHAŁOWO

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 85 7131 781

BURMISTRZ MICHAŁOWA

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Michałowo położonej w obrębie 29 Michałowo

 Michałowo: dz. nr 1125/1 o pow. 0,4405 ha (Ba 0,4405) i dz. nr 1125/2 o pow. 0,3960 ha (Ba 0,3960) o łącznej powierzchni 0,8365 ha, KW nr BI1B/00050121/7;

            Nieruchomości zabudowane budynkami, budowlami i urządzeniami należącymi przed likwidacją do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie, ul. Białostocka 70, tworzą jedną zorganizowaną nieruchomość: budynek główny, budynek magazyn drewna, wiata obudowana eternitem, budynek stolarni, budynek magazyn materiałów łatwopalnych, dwie wiaty. Przedmiotowe nieruchomości zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005r. przeznaczone są pod zabudowę produkcyjno-usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią urządzoną. Na działce nr 1125/1 posadowiony jest masz telefonii cyfrowej wraz z budynkiem stanowiącym własność firmy Orange Polska S.A. na podstawie umowy dzierżawy. Cena wywoławcza: 1 292 000,00 zł brutto (zwolnienie z podatku VAT). Wadium: 125 000,00 zł.

Pierwszy przetarg z dnia 23 grudnia 2021 roku  nie został rozstrzygnięty, wpłynęły 3 wadia, brak oferentów na otwarciu przetargu. Drugi przetarg na ww. nieruchomość odbył się w dniu 12 kwietnia 2022 roku, nie został rozstrzygnięty z powodu braku wpłat wadium. Trzeci przetarg odbędzie się 16 sierpnia 2022r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 10 sierpnia 2022 roku na rachunek Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia opłat jednorazowych (operat i wyrys  dla nieruchomości – 3 375,00zł; w przypadku nabycia nieruchomości przez firmę + należny podatek VAT) oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

            Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 5 lub telefonicznie (85) 7131 781.

            Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.michalowo.eu (zakładka nieruchomości) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz sołectwa Michałowo.

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu