Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

13.07.2022 13 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WŁOCŁAWEK, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184618

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK

ul. ZIELONY RYNEK 11/13
87-800 WŁOCŁAWEK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 54 4144120

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

 

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK OGŁASZA:

 

  1. I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, będącej
    w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Ceglanej 13/15, oznaczonej jako działka nr 32 (Włocławek KM 36) o pow. 24,84 m2.

Przedmiotowa działka znajduje się w obszarze, dla którego nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek. Zgodnie z Uchwałą
Nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r.,  działka nr 32 znajduje się
w obszarze oznaczonym symbolem :
MN o przeznaczeniu terenu podstawowym: obszary mieszkalnictwa z dominującym budownictwem jednorodzinnym. Na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowany jest garaż tymczasowy stanowiący własność osoby fizycznej.

Minimalna wywoławcza wysokość czynszu miesięcznego dzierżawy wynosi 33,84 zł (bez podatku VAT)

Wadium w wysokości 20 % wynosi 6,77 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2022 r. o godz. 13 30 w Urzędzie Miasta Włocławek,
przy ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 9.

 

  1. I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Wiślanej 1, oznaczonej jako działka nr 32 (Włocławek KM 46) o pow. 50,00 m2 .

Przedmiotowa działka znajduje się w obszarze, dla którego obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/73/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2011 r., działka  znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: I/8MW-U
o przeznaczeniu terenu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługi nieuciążliwe.

Minimalna wywoławcza wysokość czynszu rocznego dzierżawy wynosi 120,00 zł (bez podatku VAT)

Wadium w wysokości 20 % wynosi 24,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2022 r. o godz. 13 45 w Urzędzie Miasta Włocławek,
przy ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 9.

 

  1. I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Planty 8, oznaczonej jako działka nr 127/5 (Włocławek KM 78) o pow. 13,00 m2 .

Przedmiotowa działka znajduje się w obszarze, dla którego obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek. Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/39/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2014 r., działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: 16 MW/U o przeznaczeniu terenu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi nieuciążliwe, symbolem 5 KD-Z* o przeznaczeniu droga zbiorcza publiczna, symbolem 14KD-L* o przeznaczeniu droga lokalna publiczna.

Minimalna wywoławcza wysokość czynszu miesięcznego dzierżawy wynosi 58,00 zł (bez podatku VAT)

Wadium w wysokości 20 % wynosi 11,60 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2022 r. o godz. 14 00 w Urzędzie Miasta Włocławek,
przy ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 9.

 

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej, stanowiącej minimalną wywoławczą wysokość czynszu (bez podatku VAT) na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO B.P S.A. Oddział Centrum we Włocławku  Nr 61 1020 5170 0000 1402 0009 0357 w terminie do dnia 07 lipca 2022 r. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta na tablicach informacyjnych oraz opublikowane w BIP na stronie urzędu www.bip.um.wlocl.pl . Bliższych informacji o przetargu udziela Urząd Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, tel. 54 4144120.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu