Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WROCŁAW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184246

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Usługi

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANI

ul. KOMUNY PARYSKIEJ 15
50-451 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Budowlani”

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 15, tel. 71 342 - 48- 91 lub 96,

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie przeglądu przewodów kominowych wentylacyjnych oraz wykonanie  przeglądu i sprawdzenia stanu technicznego wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach Spółdzielni we Wrocławiu.       

Szczegółowe wymagania ofertowe określone są w Specyfikacji, którą można odebrać w siedzibie Spółdzielni.

Za wydanie Specyfikacji pobierana jest opłata w wysokości 20,00 zł brutto, którą tak samo jak wadium w wysokości 3 000,00 zł należy wpłacić na konto bankowe Spółdzielni: PKO BP Nr 52 1020 5242 0000 2602 0018 0430  do dnia 20.06.2022 r.

          Oferty pisemne powinny zawierać:

  • Kwotę ryczałtową  za wykonanie przeglądu w jednym lokalu - netto i z podatkiem VAT.
  • Okres gwarancji.
  • Uprawnienia i referencje oferenta.
  • Termin realizacji zadania.
  • Warunki płatności.
  • Inne, podane w Specyfikacji.

Oferty należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach do dnia    22.06.2022 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Spółdzielni z dopiskiem „GAZ i WENTYLACJA” na kopercie.

Otwarcie ofert nastąpi  22.06.2022 r. o godz.12.00.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i unieważnienia postępowania  bez podawania przyczyn

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu