Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

1 014 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

26.08.2022 60 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PIŁA, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184339

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA PIŁA

GMINA PIŁA - Company Logo

ul. PL. STASZICA 10
64-920 PIŁA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 67/3488554

P R E Z Y D E N T   M I A S T A   P I Ł Y

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności

     nieruchomości położonej przy ul. Naftowej i Fritsa Philipsa w Pile

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru, powierzchnia nieruchomości

Cena wywoławcza (netto)1

 oraz wysokość wadium

1.

Piła, ul. Naftowa

 

działka nr 68/36 (obręb 13)

powierzchnia działki 0,2578 ha

księga wieczysta PO1I/00007535/5

 

działka nr 68/38 (obręb 13)

powierzchnia działki 0,0348 ha

księga wieczysta PO1I/00004763/1

 

Piła, ul. Fritsa Philipsa

 

działka nr 68/49 (obręb 13)

powierzchnia działki 0,0758 ha

księga wieczysta PO1I/00007535/5

 

łączna powierzchnia działek: 0,3684 ha

 

działki nr: 68/36 i 68/38 UHp3 - tereny zabudowy usług
handlu paliwami,

działka nr 68/49 – Z - tereny zieleni

1 014 000,00

 

 

wadium:

202 800,00 zł

Termin i miejsce przetargu:

 26 sierpnia 2022 r. o godz. 900

 w siedzibie Urzędu Miasta Piły – Piła (64-920) plac Staszica 10, sala 229 C, II piętro

 

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

- www.bip.pila.pl w zakładce Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne,

- www.pila.pl w zakładce Przetargi-Nieruchomości,

- tablica informacyjna Urzędu Miasta Piły.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piły - plac Staszica 10, 64-920 Piła, pokój 122, tel. 67/2104279 lub pokój 123,
tel. 67/3488554
.

¹ Do ceny nieruchomości netto ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT określony
na dzień sprzedaży nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) na dzień ogłoszenia o przetargu stawka podatku VAT wynosi 23 %.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu