Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

735,23 PLN

Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

08.07.2022 10 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KOSTRZYN NAD ODRĄ, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184219

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ

MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ - Company Logo

ul. GRANICZNA 2
66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 95 727 81 49

BURMISTRZ MIASTA  KOSTRZYN NAD ODRĄ

ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony

Na oddanie w dzierżawę niżej wymienionej części nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod ogródek.

- Numer ewidencyjny działki – 63 (część), obręb 0006, powierzchnia 3.985 m2

- Roczna stawka czynszu (wywoławcza)735,23 zł brutto

- Postąpienie nie mniej niż 10 zł

- Przetarg odbędzie się w dniu 8 lipca 2022 r., (piątek) o godzinie 1000, pokój nr 27, Urzędu Miasta  w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Granicznej 2.

Termin pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa z dniem 4 lipca 2022 r. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu dla celów dowodowych powinno być dokonywane w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą (parter). Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie   5 lipca 2022 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do dnia  4 lipca 2022 r., wadium w wysokości 50,00zł , przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku- O/Kostrzyn nad Odrą nr 86 8355 0009 0024 2963 2000 0005 (z dopiskiem przetarg ogród – „Delfin”).

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Kostrzynie  nad Odrą, przy ul. Granicznej 2 pokój nr 41  lub telefonicznie  pod numerem  95 727 81 49.

Treść ogłoszenia i mapa lokalizacyjna działek strona internetowa - www.kostrzyn.pl.- zakładka BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu