Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Krzeszowice, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184512

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Wykazy

URZĄD MIEJSKI W KRZESZOWICACH

ul. GRUNWALDZKA 4
32-065 KRZESZOWICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Informacja o zamieszczeniu wykazów

nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Gminy Krzeszowice

zawiadamia, że w dniach od 08.06.2022 r. do 29.06.2022 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach: http://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice (zakładki: Zamówienia publiczne i ogłoszenia -> Ogłoszenia różne -> 2022) zamieszcza się wykazy nieruchomości przeznaczonych zbycia.

W tych dniach wykazy te wywiesza się również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach przy ul. Grunwaldzkiej 4 (parter - ściana pomiędzy pok. nr 4 i 5).

1) Wykaz dotyczy nieruchomości poł. w obrębie Sanka,

składającej się z działki nr 951/3 o pow. 0,15ha;

2) Wykaz dotyczy nieruchomości poł. w obrębie Sanka,

składającej się z działki nr 951/4 o pow. 0,37ha;

3) Wykaz dotyczy nieruchomości poł. w obrębie Sanka,

składającej się z działki nr 132/1 o pow. 0,10ha.

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy Ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele zbywanych nieruchomości pozbawieni prawa ich własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy mają pierwszeństwo jej nabyciu za cenę podaną w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 20.07.2022 r.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu