Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SIERADZ, łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184669

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

POWIAT SIERADZKI

ul. PLAC WOJEWÓDZKI 3
98-200 SIERADZ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Ogłoszenie o przetargu

 

Zarząd Powiatu Sieradzkiego, ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Sieradza, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem działki 31/84 o pow. 1,2288 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Sieradzu, Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1S/00038241/0. Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2022 roku o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sieradz, Plac Wojewódzki 3, I p., pok. 111. Cena wywoławcza wynosi 3.122.000,00 zł. (słownie złotych: trzy miliony sto dwadzieścia dwa tysiące 00/100). Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.. Wadium wynosi 312.200,00 zł (słownie złotych: trzysta dwanaście tysięcy dwieście 00/100). Treść pełnego ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sieradzu. Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sieradzu, tel. 43 822 05 01, wew. 440, e-mail: spsieradz-hsobanski@finn.pl.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu