Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Głogowiec, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184686

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 501 413 284

OGŁOSZENIE

Syndyk sprzeda  z wolnej ręki w drodze konkursu ofert za najwyższą oferowaną cenę   1/60 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w pod adresem Głogowiec 10 w gminie Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim  działki o num. ewid. 57/7; 58/18 i łącznej powierzchni 2,5768 ha objęte księgą wieczystą  LD1M/00155551/2 zabudowane budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 104 m2 .

Pisemne oferty w języku polskim należy składać  w zaklejonej kopercie w terminie do 06.07.2022r do godz. 15.00 na adres: Kancelaria Syndyka Ryszard Lesiuk, ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości ", (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

Szczegółowe informacje o nieruchomości i regulaminie konkursu pod  numerem telefonu  501413284.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu