Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BIAŁYSTOK, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184708

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU - Company Logo

ul. SŁONIMSKA 1
15-950 BIAŁYSTOK

Białystok, 06 czerwca 2022 r.

DUA-II.6721.5.14.2022

dot.: URB-I.6721.6.2021

 

 

Informacja o uchwaleniu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części osiedla Dojlidy w Białymstoku

(rejon ulic: ks. S. Suchowolca i J. Kuronia) – etap III

 

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) informuję, że w dniu 23 maja 2022 r. Rada Miasta Białystok uchwaliła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic: ks. S. Suchowolca i J. Kuronia) – etap III

  Wymieniona wyżej uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 27 maja 2022 r. pod poz. 2549. Dokumenty zaczną obowiązywać od 11czerwca 2022 r.

Z ww. dokumentem oraz podsumowaniem, o których mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można zapoznać się w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11 w pokoju: 217 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu. Dokumenty po wejściu w życie będą dostępne również na stronie internetowej: www.gisbialystok.pl

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

               dr inż. Adam Musiuk

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu