Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

POŁANIEC, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184715

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA POŁANIEC

ul. RUSZCZAŃSKA 27
28-230 POŁANIEC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC

pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, określanych jako obszary inwestycyjne nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o łącznej powierzchni 41,1768 ha, położonych
w Brzozowej, w obrębie Strefy  Inwestycyjnej D, stanowiących własność Gminy Połaniec

 

 

Przedmiot ogłoszenia na sprzedaż:

niezabudowane nieruchomości gruntowe określone jako obszary inwestycyjne nr:

 • 1  o powierzchni 5,9924 ha, składający się z działek nr: 712/4 o powierzchni 5,9688 ha i 646/3 o powierzchni 0,0236 ha
 • 2 o powierzchni 6,4377 ha, składający się z działki nr: 712/3 o powierzchni 6,4377 ha
 • 3 o powierzchni 6,2648 ha, składający się z działek nr: 712/2 o powierzchni 4,5407 ha, 713/9 o powierzchni 0,2048 ha, 713/10 o powierzchni 1,3959 ha, 581/2 o powierzchni 0,0069 ha, 540/2 o powierzchni 0,1165 ha
 • 4 o powierzchni 8,9220 ha, składający się z działek nr: 712/1 o powierzchni 0,4797 ha, 713/8 o powierzchni 8,2887 ha, 581/1 o powierzchni 0,0152 ha, 579/2 o powierzchni 0,0234 ha, 564/2 o powierzchni 0,0674 ha, 540/3 o powierzchni 0,0476 ha
 • 5 o powierzchni 9,6817 ha, składający się z działek nr: 713/6 o powierzchni 1,8944 ha, 713/7 o powierzchni 7,6783 ha, 564/1 o powierzchni 0,0267 ha, 579/1 o powierzchni 0,0823 ha 
 • 6 o powierzchni 1,2262 ha, składający się z działki nr 713/3 o powierzchni 1,2262 ha
 • 7 o powierzchni 1,9041 ha, składający się z działki nr 713/4 o powierzchni 1,9041 ha
 • 8 o powierzchni 0,7479 ha, składający się z działki nr 713/5 o powierzchni 0,7479 ha

razem o łącznej powierzchni 41,1768 ha, stanowiących własność Gminy Połaniec, położonych
w Brzozowej gminie Połaniec na terenie strefy inwestycyjnej D

 Dla działek nr: 646/3, 540/2, 540/3 prowadzona jest Kw KI1A/00038364/0, natomiast dla  pozostałych wyżej wymienionych działek prowadzona jest Kw KI1A/00033237/6, w których Gmina Połaniec wpisana jest jako właściciel.

Wyżej wymienione obszary znajdują się na terenie gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Brzozowa I” uchwalonego uchwałą  nr LNVI/427/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2018 roku zgodnie z którym:

- obszary nr: 1, 2, 3, 4,  stanowią  teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - symbol w planie UP.7,

- obszar nr 5 w przeważającej części na terenie zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - symbol w planie UP.7 i w części terenie rolnym symbol w planie R7.

 - obszar nr 6 teren rolny symbol w planie R-6

- obszar nr 7 stanowi w przeważającej części  teren rolny – symbol w planie R.6, oraz
w nieznacznej części tereny zabudowy zagrodowej – symbol w planie MR2

-obszar nr 8 w przeważającej części stanowi teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – symbol w planie UP.5 oraz w niewielkiej części stanowi teren rolny  symbol w planie - R7.

Preferowany rodzaj działalności gospodarczej to: produkcja, usługi, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, opisanym w ogłoszeniu przetargowym.

Właściciel nieruchomości przy wyborze oferty będzie zwracał uwagę na:

 • oferowaną cenę nieruchomości,
 • liczbę nowych miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją inwestycji, na przedmiotowej nieruchomości
 • wielkość przedsięwzięcia wyrażoną wysokością deklarowanych nakładów inwe-stycyjnych.

Zakończenie budowy w ramach planowanej inwestycji i uruchomienie działalności gospodarczej winno nastąpić w terminie 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi   – 8 905 000,00 zł + VAT

Wadium wynosi                                              – 1 000 000,00 zł

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

Część jawna przetargu rozpocznie się w dniu 18 sierpnia 2022 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 27, 28-230 Połaniec, sala nr 129,
z zachowaniem wymogów sanitarnych.

 

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, w godzinach pracy Urzędu, lub telefonicznie pod nr 15 865-04-06.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec, a także wraz z załącznikami na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: www.portal.polaniec.eu oraz Biuletynu Informacji Publicznej: polaniec.bip.gov.pl.

 

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu