Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

28.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BIAŁYSTOK, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184740

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO I DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO SZYMON STASIŃSKI

ul. SPÓŁDZIELCZA 8 217
15-441 BIAŁYSTOK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 48 608 444 621), e -mail biuro@szymonstasinski.pl

Syndyk masy upadłości Grzegorza Kołakowskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji nieruchomości w postaci:

    1. działki o numerze ewidencyjnym 15/1, stanowiącej nieruchomość zabudowaną, o powierzchni 0,878 ha, położonej w miejscowości Byszewo, województwo mazowieckie, powiat makowski, Gmina Karniewo, dla której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta o numerze OS1P/00033919/7, za cenę nie niższą niż 270 000,00 (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy 00/100) złotych;
    2. działki o numerze ewidencyjnym 1, stanowiącej nieruchomość niezabudowaną, o powierzchni 0,8600 ha, położonej w miejscowości Byszewo, województwo mazowieckie, powiat makowski, Gmina Karniewo, dla której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta o numerze OS1P/00034895/9, za cenę nie niższą niż 36 000,00 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy 00/100) złotych;
    3. działki o numerze ewidencyjnym 39/1, stanowiącej nieruchomość niezabudowaną, o powierzchni 0,3084 ha, położonej w miejscowości Byszewo-Wygoda, województwo mazowieckie, powiat makowski, Gmina Karniewo, dla której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta o numerze OS1P/00033919/7, za cenę nie niższą niż 16 000,00 (słownie: szesnaście tysięcy 00/100) złotych.

 

 

Pisemne oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do 28 czerwca 2022 roku, do godz. 16.00, w biurze syndyka Szymona Stasińskiego przy ul. Spółdzielczej 8 lok. 217 w Białymstoku.

 

Regulamin, dokładny opis nieruchomości dostępny jest na stronie internetowej www.szymonstasinski.pl. Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie (+48 608 444 621) oraz mailowo (biuro@szymonstasinski.pl).

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu