Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

24.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŁAZISKA, lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184744

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Wierzytelności/ udziały

FRUVITALAND SP. Z O.O. W UPADŁOSCI

ul. PIOTRAWIN 116A
24-335 ŁAZISKA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 601 37 51 35

Syndyk masy upadłości  Fruvitaland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie (sygn. akt IX GUp 28/20) oferuje do sprzedaży z wolnej ręki , w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty:

a)      prawo własności nieruchomości gruntowej – działki gruntu nr 19/8 o powierzchni 1,87 ha – zabudowanej budynkiem sortowniczo-przechowalniczym, położonej w miejscowości Piotrawin, gmina Łaziska, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskiem VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/00039150/2 wraz z linią do sortowania i pakowania jabłek MAF RODA  za cenę netto nie niższą niż 23 813 000  zł (dwadzieścia trzy  miliony osiemset trzynaście tysięcy  złotych),                                                

b)  prawo własności nieruchomości gruntowej – działki gruntu nr 19/9 o powierzchni 1,87 ha – położonej w miejscowości Piotrawin, gmina Łaziska, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskiem VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/00069170/7 za cenę netto nie niższą niż 309 000 zł ( trzysta dziewięć tysięcy złotych )

c )  5 udziałów w kapitale zakładowym spółki FVL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Piotrawinie stanowiących 100 % udziałów w spółce FVL sp. z o.o. za kwotę nie niższą    niż 5 000 zł

d ) opakowania – skrzynki, kartony, wytłoczki, worki ( szczegółowy wykaz na stronie syndyk-lubelskie.pl )

2. Pisemne oferty  można  składać w terminie do dnia  24 czerwca   2022 r. do godz. 14.00  do biura syndyka  ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin (liczy się data wpływu oferty do Biura syndyka ),

3. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątkowych znajdują się na stronie internetowej: syndyk-lubelskie.pl, fruvitaland.pl  i w biurze syndyka  oraz pod numerem telefonu 601 37 51 35 .

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu