Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WĄGROWIEC, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184747

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W WĄGROWCU WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. KOŚCIUSZKI 18
62-100 WĄGROWIEC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Wągrowcu, I Wydział Cywilny ogłasza, że prowadzi postępowanie w sprawie I Ns 281/22 o zasiedzenie nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 9212/4 o powierzchni 0,6700 ha, jednostka ewidencyjna Skoki- Obszar Wiejski, obręb ewidencyjny 302805_2.0012, Lechlin, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadził dawną księgę wieczystą Lechlinek Tom I Karta 11, w której jako właściciel wpisany w dniu 8 listopada 1921 roku został rolnik Jan Matuszak z Lechlińskich-Olendrów. Działka, której dotyczy postępowanie jest w posiadaniu Skarbu Państwa (statio fisci: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo). W związku z powyższym wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia 15 czerwca 2022 roku zgłosili i wykazali swoje prawo własności nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu