Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

340 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

14.07.2022 18 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MIĘDZYZDROJE, zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184758

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA MIĘDZYZDROJE

ul. KSIĄŻĄT POMORSKICH 5
72-500 MIĘDZYZDROJE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 91 327 56 66 lub 91 327 56 32

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości

     stanowiącego załącznik do zarządzenia Burmistrza

                                                    Międzyzdrojów nr 149/GN/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r.

 

 

BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW OGŁASZA

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 248/5 o powierzchni 330 m², położonej przy ulicy Nowomyśliwskiej  w Międzyzdrojach, obręb 19 miasta Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1W/00015778/7.

 Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach.

CENA WYWOŁAWCZA wynosi  340.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w terminie do dnia 07.07.2022r. (włącznie) wadium w wysokości 34.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych) przelewem na konto Urzędu Miejskiego; za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływów środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach prowadzony przez: PKO BANK POLSKI, nr rachunku: 44 1020 4795 0000 9702 0416 4349.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach lub telefonicznie pod numerem 91 327 56 66 lub 91 327 56 32.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach www.miedzyzdroje.pl

- w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu