Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

21.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PŁOCK, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184780

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Roboty budowlane

PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

ul. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 6 A
09-400 PŁOCK

        Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku,
ul.
Obrońców Westerplatte 6a, tel. (24) 262-79-96, fax. (24) 262-42-11, e-mail: biuro@psmlw.pl,

strona internetowa: www.psmlw.pl  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie miejsca do gromadzenia odpadów wraz z robotami towarzyszącymi w zasobach PSML-W.

Zadanie 1 – Bielska 30/Bielska 30a

Zadanie 2 – Bielska 14a/Królewiecka 1

Zadanie 3 – Zgliczyńskiego 4/1

Zadanie 4 – Dobrzyńska 21

Wadium:

zadanie nr 1 – 500,00 zł

zadanie nr 2 – 800,00 zł

zadanie nr 3 – 400,00 zł

zadanie nr 4 – 600,00 zł

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zachowaniem wszelkich zasad wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz w zgodzie z materiałami przetargowymi.

Wszelkie dane niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty będą wynikać
z „Materiałów przetargowych”, które zainteresowani mogą pobrać ze strony internetowej Spółdzielni www.psmlw.pl zakładka „Przetargi”

Termin składania ofert upływa dnia 21.06.2022 r. o godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2022 r. o godz. 1030

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w „Materiałach przetargowych.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu