Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

12.07.2022 14 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SKWIERZYNA, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184788

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA SKWIERZYNA

GMINA SKWIERZYNA - Company Logo

ul. RYNEK 1
66-440 SKWIERZYNA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 95 7216533 i 95 7216536

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA Nr 6/2022 Burmistrza Skwierzyny z dnia 6 czerwca 2022r.

o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Skwierzyna

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia [ha]

Księga Wieczysta

Położenie nieruchomości

Cena wywoławcza

netto [zł]

Wysokość wadium

[zł]

1.

13/32

0,1119

GW1M/00037467/9

obręb 1 Skwierzyna

38.400

3.840

2.

13/31

0,1295

GW1M/00037467/9

obręb 1 Skwierzyna

44.200

4.420

3.

301/1

0,7884

GW1M/00032744/0

obręb 3 Skwierzyna

290.000

29.000

 

Przetargi odbędą się 12 lipca 2022r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli.

Przetargi są przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2213) zwanego dalej rozporządzeniem.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, z określeniem nieruchomości, której wpłata dotyczy, z zastrzeżeniem § 5 rozporządzenia, najpóźniej do dnia 6 lipca 2022r. włącznie. Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Skwierzyna nr 94 8367 0000 0405 6166 1420 0004 prowadzony przez Lubuski Bank Spółdzielczy. W przypadku przelewu – za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych. Postąpienie dotyczy każdej z nieruchomości podanej w ogłoszeniu o przetargu.

Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić jednorazowo, przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży, cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu. Wylicytowana w przetargu cena nieruchomości określonej w poz.1, 2 i 3 zgodnie z ustawą 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 685 ze zm.) powiększona zostanie o podatek VAT w wysokości 23%.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1 oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Skwierzynie: www.bip.skwierzyna.pl i www.skwierzyna.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok.10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu