Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PŁOŃSK, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184755

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU

ul. PŁOCKA 39
09-100 PŁOŃSK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

     

OGŁOSZENIE 

STAROSTY POWIATU PŁOŃSKIEGO 

 

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz.U.2021.1899 ze zm.) Starosta Płoński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowań w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne na rzecz byłych właścicieli nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr działek: 

  • nr 143/9 o pow. 0,0011 ha położonej w obrębie Łempin, jednostka ewidencyjna Raciąż-Gmina; 

  • nr 83/1 o pow. 0,0181 ha położonej w obrębie Szpondowo, jednostka ewidencyjna Płońsk-Gmina; 

  • nr 263/1 o pow. 0,0020 ha położonej w obrębie Szpondowo, jednostka ewidencyjna Płońsk-Gmina; 

  • nr 215/2 o pow. 0,0034 ha położonej w obrębie Szpondowo, jednostka ewidencyjna Płońsk-Gmina; 

  • nr 18/1 o pow. 0,0148 ha położonej w obrębie Przemkowo, jednostka ewidencyjna Dzierzążnia;  

  • nr 56/1 o pow. 0,0221 ha położonej w obrębie Przemkowo, jednostka ewidencyjna Dzierzążnia; 

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym. W związku z powyższym informuję, że osoby, którym przysługuje ewentualne prawo do wyżej wskazanej nieruchomości mogą zgłaszać swoje roszczenia w powyższym terminie w Starostwie Powiatowym w Płońsku: ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14   pok. 207, bądź za pośrednictwem poczty mailowej na adres: nieruchomosci@powiat-plonski.pl lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. 

 

                                                                                                                         STAROSTA 

Elżbieta Wiśniewska 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu