Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PŁOŃSK, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184753

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU

ul. PŁOCKA 39
09-100 PŁOŃSK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

GG.6821.31.2021

 

OGŁOSZENIE

STAROSTY POWIATU PŁOŃSKIEGO

 

Na podstawie art. 113 ust. 5 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 124b i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 ze zm.), Starosta Płoński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie i jednostce ewidencyjnej Czerwińsk nad Wisłą-miasto, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 726 o pow. 0,2300 ha w celu wykonania na ww. nieruchomości czynności związanych z demontażem istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe. W związku z powyższym informuję, że strony mogą zgłaszać swoje roszczenia w powyższym terminie w Starostwie Powiatowym w Płońsku: ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14 pok.206, bądź za pośrednictwem poczty mailowej na adres: wszulinska@powiat-plonski.pl lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.

 

STAROSTA

Elżbieta Wiśniewska

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu