Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WĄGROWIEC, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184656

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W WĄGROWCU WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. KOŚCIUSZKI 18
62-100 WĄGROWIEC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Ogłoszenie 

 

Sąd Rejonowy w Wągrowcu, I Wydział Cywilny ogłasza, że prowadzi postępowanie w sprawie I Ns 230/22 o zasiedzenie nieruchomości gruntowych, tj. działki nr 8199/3 o powierzchni 2,9900 ha oraz działki nr 8198/3 o powierzchni 1,3100 ha, położonych w miejscowości Niewiemko w gminie Budzyń, obręb ewidencyjny 300102_2.0008, dla których Sąd Rejonowy w Trzciance prowadzi dawną księgę wieczystą nr TI K1 Marunówko, w której jako właściciel dawniejszych parceli 289/35, 290/36, 292/37, 293/37, 294/37, 295/38, 296/38, 297/37, 298/38 wpisany w dniu 23 lipca 1925 roku został Antoni Nowak, właściciel majątku w Marunówku. Działki, których dotyczy postępowanie są w posiadaniu Skarbu Państwa (statio fisci: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarbia). W związku z powyższym wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia 15 czerwca 2022 roku zgłosili i wykazali swoje prawo własności nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione. 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu