Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PRZEMYŚL, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184609

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. MICKIEWICZA 14
37-700 PRZEMYŚL

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE 

Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny zawiadamia, że do sygn. akt I Ns 181/18 toczy się postępowanie z wniosku HORYZONT Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zs. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Marku Gołkowskim, zm. 08.07.2016 r. Przemyśl, ostatnio stale zamieszkałym w Przemyślu, woj. podkarpackie. 

Sąd Rejonowy w Przemyślu wzywa ewentualnych zainteresowanych w sprawie, a w szczególności spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w dalszym postępowaniu. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu