Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KRAKÓW, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184514

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Lokale użytkowe

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

ul. B. CZERWIEŃSKIEGO 16
31-319 KRAKÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że w dniu 30 CZERWCA 2022 r., od godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa na os. Zgody 2 w Krakowie (sala konferencyjna - V piętro) zostanie przeprowadzona aukcja oraz aukcja celowa na najem lokali użytkowych.

Zasady najmu lokali użytkowych oraz zasady przeprowadzenia aukcji określa zarządzenie Nr 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.).

Oferty przystąpienia do aukcji, wg wzoru ustalonego ww. przepisami przyjmowane są do dnia 28 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 w Punkcie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16.

Wadium w wysokości określonej przez Organizatora postępowania w wykazach lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji płatne jest do dnia 28 czerwca 2022 r. przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy nr 82 1020 2892 0000 5902 0590 1667. O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty wadium decyduje data wpływu środków finansowych na konto Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania aukcji w całości lub na poszczególne lokale, bez podania przyczyny - art. 701 § 3 kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje dot. aukcji znajdują się na stronie www.zbk-krakow.pl

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu