Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Jaworzno, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184613

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Syndyk masy upadłości, tel. (32) 781-99-93 lub e-mail: sekretariat@legis.info.pl

 

Syndyk masy upadłości Zbigniewa Siudaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza o sprzedaży w trybie pisemnego przetargu ofertowego, udziału 1/6 w lokalu o pow. 61,13 m2, położonym w Jaworznie, ul. L. Wyczółkowskiego 6/10, objętego KW nr KA1J/00027445/7, za cenę minimalną 21 000,00 PLN (dwadzieścia jeden tysięcy złotych).

 

Warunki uczestnictwa w przetargu opisane są w regulaminie dostępnym w biurze syndyka: ul. Zabrska 14/13, 40-083 Katowice. Regulamin można również uzyskać po wysłaniu zapytania na adres mailowy: sekretariat@legis.info.pl

 

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych nieprzezroczystych kopertach do dnia 23.06.2022 r., z wyjątkiem 17.06.2022 r. w godzinach 09:00 – 15:00 w kancelarii notarialnej Notariusza Tomasza Balasa: ul. Matejki 2, 40-077 Katowice, z oznaczeniem “Oferta na zakup nieruchomości Zbigniew Siudak”.

 

Przedmiot przetargu można oglądać w dniach w dniach 14, 15, 21, 22 czerwca 2022 r. w godzinach od 8:00 do 10:00 oraz od 16:00 do 18:00, po uprzednim umówieniu telefonicznym (32) 781-99-93 lub mailowym: sekretariat@legis.info.pl

 

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 24.06.2022 r. o godzinie 12:00 w kancelarii notarialnej Notariusza Tomasza Balasa: ul. Matejki 2, 40-077 Katowice.

 

Syndyk ma prawo odwołania przetargu w każdym czasie.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu