Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CHRZANÓW, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184520

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W CHRZANOWIE I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. AL. HENRYKA 23
32-500 CHRZANÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie w sprawie objętej sygnaturą akt I Ns 1003/21 toczy się postępowanie z wniosku Waleriana Młynarskiego i Piotra Młynarskiego o uwłaszczenie nieruchomości położonych w Chrzanowie, składających się z następujących działek: działki nr 2978 o pow. 1047 m2 objętej księgą wieczystą  KR1C/00040138/0, działki nr  587/1 o pow. 2524 m2, nr 2080 o pow. 464 m2 i nr 2082/5 o pow. 428 m2 objętych księgą wieczystą KR1C/00040143/8, działki nr 2305/1 o pow. 2333 m2 i działki nr 2640/3 o pow. 89 m2 objętych księgą wieczystą KR1C/00040144/5, działki nr 1553 o pow. 1036 m2 i działki nr 1615 o pow. 2457 m2 objętych księgą wieczystą KR1C/00040145/2, w których wpisani są jako współwłaściciele nieruchomości Łukasz Chełczyński, Bronisław Chełczyński, Zofia Blistan, Marek Ciaputa, Ewa Ciaputa, Grażyna Ciaputa, Beata Ciaputa, Walerian Młynarski, Piotra Młynarskiego, a w księdze wieczystej KR1C/00040143/8 jako współwłaściciel nieruchomości wpisany jest nadto Michał Majeran. 

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Łukasza Chełczyńskiego, Bronisława Chełczyńskiego, Zofii Blistan, Michała Majerana, aby w terminie trzech  miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i wykazali swe prawa, bowiem w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie to przez wnioskodawcę udowodnione.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu