Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

34 850,00 PLN

Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RADOM, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184521

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

KLIENT SERWISU

RADOM

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Syndyk masy upadłości Alojzego Szymańskiego

ogłasza drugi pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż udziału w nieruchomości

  1. Przedmiot przetargu

Udział 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ul. Saskiej 19, oznaczonej jako działka o nr ewid. 85, o powierzchni 0,0379 ha, zabudowanej domem jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00011845/9.

Cena wywoławcza 34.850 zł.

  1. Warunki przetargu
  1. Zapoznanie się z Regulaminem przetargu.
  2. Złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami w zaklejonej kopercie z napisem „PRZETARG – SZYMAŃSKI” w Biurze Syndyka w Radomiu (26-610), ul. Kelles-Krauza 13 lok. U7, w terminie do 27 czerwca 2022 roku do godziny 15:00.
  3. Wpłata wadium w wysokości 3.485 zł na rachunek bankowy masy upadłości w ING Banku Śląskim S.A. o nr 56 1050 1793 1000 0092 8987 8630 do dnia 27 czerwca 2022 roku.
  4. Informacje dodatkowe

Komisyjne otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2022 roku o godzinie 10:00 w Biurze Syndyka. Z Regulaminem przetargu można zapoznać się w Biurze Syndyka (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 501-360-420) lub drogą e-mailową (po wysłaniu prośby o udostępnienie na adres: syndyk.kasperkiewicz@o2.pl). Oględzin można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu tel. 501-360-420).

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu