Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

27.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Chorzów, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184353

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Roboty budowlane

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W INOWROCŁAWIU

ul. AL. KOPERNIKA 7
88-100 INOWROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

w Inowrocławiu, 88-100 Inowrocław, al. Kopernika 7 

ogłasza II przetarg nieograniczony w przedmiocie zamówienia pn.: 

Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie 

1. Oferty należy składać w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni (parter - BIURO PODAWCZE), w terminie do 27.06.2022 r. do godz. 10.00. Pierwsza koperta powinna zawierać wszystkie dokumenty wymagane w postępowaniu przetargowym. Druga koperta powinna zawierać ofertę cenową. 

2. Otwarcie OFERT Z DOKUMENTAMI nastąpi w dniu 27.06.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, al. Kopernika 7 - sala konferencyjna na parterze, bez udziału Wykonawców. 

3. Otwarcie OFERT CENOWYCH nastąpi w dniu 29.06.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, al. Kopernika 7 - sala konferencyjna na parterze, bez udziału Wykonawców. 

4. Po otwarciu OFERT Z DOKUMENTAMI oraz OFERT CENOWYCH zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego informacja z otwarcia, z wyszczególnieniem Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz zaproponowane przez nich ceny. 

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni: www.ksmino.pl. 

Dodatkowe informacje można uzyskać na ww. stronie internetowej Spółdzielni. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu