Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

GDAŃSK, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185011

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU - Company Logo

ul. NOWE OGRODY 8/12
80-803 GDAŃSK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 176) Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu w dniu 2.06.2022r. decyzji nr WUiA-IV.6740.116-4.2022.KZ.62419 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn. „Przebudowa ulicy Franciszka Hynka i Alei Jana Pawła II                            w Gdańsku”.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

mgr inż. arch. Izabela Jagodzińska

Kierownik Referatu Architektury – Oliwa

(dokument podpisany elektronicznie)

 

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 83 lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę, a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 10.06.2022 r.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu