Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

STARACHOWICE, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184960

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W STARACHOWICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. STASZICA 12
27-200 STARACHOWICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Postanowieniem z dnia 24 maja 2022 roku wydanym w sprawie I Ns 263/22 Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Starachowicach zezwolił Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Wanacja” w Starachowicach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 159 045,97 (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści pięć 97/100) złotych, z tytułu rozliczenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Starachowicach przy ul. Prądzyńskiego 4/44, przysługującej spadkobiercom zmarłego dnia 6 września 2019 roku Ludwika Nowaka; z zastrzeżeniem, iż kwota ta wypłacona zostanie spadkobiercom Ludwika Nowaka na każde ich żądanie 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu