Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

4 300,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Lembarg, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185057

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 56 664 0940, 56 621 9024

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

w postępowaniu upadłościowym konsumenckim Teresy Chylińskiej

I. Przedmiotem sprzedaży jest:

1. Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lembargu, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnym 329 (o powierzchni 0,1300 ha) i 331 (o powierzchni 0,0900) o łącznej powierzchni 0,2200 ha, położonej w Lembargu w gm. Jabłonowo Pomorskie, w obrębie 0012 Lembarg, w powiecie brodnickim, w woj. kujawsko-pomorskim.

Cenę wywoławczą stanowi kwota 4.300,00 zł netto (słownie: cztery tysiące trzysta złotych).

    1. Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej albo przesyłki pocztowej – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w sekretariacie Biura Syndyka w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6 lok. 5, do dnia 24.06.2022 r. do godz. 16.00. Oferty przesłane drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Biura Syndyka.

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 27.06.2022 r. godz. 10.00 w Biurze Syndyka w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6 lok. 5.

Z opisem przedmiotu sprzedaży oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu w Biurze Syndyka pod nr. tel. 56 664 0940, 56 621 9024.

Pełen tekst warunków sprzedaży znajduje się na stronie internetowej biura syndyka www.kancelaria-murawski-zieciak.pl.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu