Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

3 105 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

13.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

13.07.2022 15 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185138

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Lokale użytkowe

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. (22) 749 16 55

Zarządca Onico S.A. w restrukturyzacji z/s w Warszawie

zaprasza do udziału w sprzedaży lokalu przy ul. Flory 3 lok. 2 w Warszawie

 

  1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo odrębnej własności nieruchomości lokalowej nr 2 położonej na parterze kamienicy przy ul. Flory 3 w Warszawie, o pow. użytkowej 114,77 m², dla której prowadzona jest KW nr WA4M/00436368/7 wraz z udziałem wynoszącym 19577/300291 w nieruchomości wspólnej dla której prowadzona jest KW nr WA4M/00045773/1.
  2. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 3.105.000,00 zł (trzy miliony sto pięć tysięcy złotych) brutto (w tym należny podatek VAT).
  3. Oferty należy składać w terminie do dnia 13 lipca 2022 r. na adres Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa, w godzinach jej urzędowania. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej.
  4. Warunkiem uczestnictwa w procesie sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 340.000,00 zł (trzysta czterdzieści tysięcy złotych), przelewem na rachunek bankowy Onico S.A. w restrukturyzacji, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.
  5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi jawnie w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa, w dniu 20 lipca 2022 r. o godz. 13:00.
  6. Warunki sprzedaży przewidują możliwość przeprowadzenia aukcji pomiędzy oferentami, w przypadku gdy została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki sprzedaży. Aukcja zostanie przeprowadzona 20 lipca 2022 r., a przewidywana godzina jej rozpoczęcia to 13:20. Aukcja odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka przy ul. Nowowiejskiej 10/2 w Warszawie, na zasadach określonych w Warunkach sprzedaży. Możliwy jest udział zdalny w aukcji (za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams).
  7. Operat szacunkowy nieruchomości może zostać udostępniony oferentowi na jego wniosek przesłany do kancelarii Zarządcy za pośrednictwem poczty email: kancelaria@saltarski.com.
  8. Szczegółowe Warunki sprzedaży dotyczące m.in. przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, zostały udostępnione do pobrania na stronie internetowej Zarządcy www.saltarski.com.
  9. Dodatkowe informacje odnośnie przedmiotu i warunków sprzedaży można uzyskać w Kancelarii Zarządcy Onico S.A. w restrukturyzacji za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com oraz pod nr tel.: (22) 7491655.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu