Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

07.07.2022 11 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SIERPC, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184835

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA MIASTO SIERPC

ul. PIASTOWSKA 11A
09-200 SIERPC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 24 275 86 57

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Sierpca podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 lipca 2022 roku w sali nr 14 Urzędu Miejskiego w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a odbędzie się:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność

Gminy Miasto Sierpc

  1. Działka nr 3240 o powierzchni  0,0450 ha położona w rejonie ulicy Królewskiej uregulowana w księdze wieczystej PL1E/00012275/9. Cena wywoławcza netto 40 500 zł, wadium 4 000 zł.
  2. Działka nr 3241 o powierzchni  0,0450 ha położona w rejonie ulicy Królewskiej uregulowana w księdze wieczystej PL1E/00012128/4. Cena wywoławcza netto 40 500 zł, wadium 4 050 zł.
  3. Działka nr 3242 o powierzchni  0,0450 ha położona w rejonie ulicy Królewskiej uregulowana w księdze wieczystej PL1E/00012276/6. Cena wywoławcza netto 40 500 zł, wadium 4 100 zł.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca

Przedmiotowe nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonych wzdłuż rzeki Sierpienicy w granicach administracyjnych miasta Sierpca, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Sierpca Nr 396/XLVII/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 10 poz. 401 z dnia 31.01.2011 r.), położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca  2022 roku

 

  • dla działki nr 3240 - godz. 10 00
  • dla działki nr 3241 - godz. 10 30
  • dla działki nr 3242 - godz. 11 00

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu polskim w wysokości przypisanej do danej działki (w tytule wpłaty należy wskazać numer działki), najpóźniej do 7 lipca 2022 roku na rachunek Urzędu Miejskiego w Sierpcu nr 84 1240 3204 1111 0000 2905 2796 PEKAO I Oddział w Sierpcu. Dniem wpłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na okres 30 dni (od 03.06.2022r. do 03.07.2022r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sierpcu oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sierpcu.

Informacji udziela: Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, telefon 24 275 86 57 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu