Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

11.07.2022 13 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SIERPC, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184839

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA MIASTO SIERPC

ul. PIASTOWSKA 11A
09-200 SIERPC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 24 275 86 57

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Sierpca podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 lipca 2022 roku w sali nr 14 Urzędu Miejskiego w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a odbędzie się:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Sierpcu

 stanowiących własność Gminy Miasto Sierpc

 

  1. Działka nr 4050 o powierzchni  0,1491 ha położona przy ulicy Kazimierza Odnowiciela, uregulowana w księdze wieczystej PL1E/00010137/6. Cena wywoławcza netto 95 400 zł, wadium 9 600 zł.
  2. Działka nr 4051 o powierzchni  0,1842 ha położona przy ulicy Kazimierza Odnowiciela, uregulowana w księdze wieczystej PL1E/00010137/6. Cena wywoławcza netto 117 900 zł, wadium 11 800 zł.
  3. Działka nr 4052 o powierzchni  0,2302 ha położona przy ulicy Kazimierza Odnowiciela, uregulowana w księdze wieczystej PL1E/00010137/6. Cena wywoławcza netto 147 300 zł, wadium 14 800 zł.

 

W/w nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca dla obszaru Sierpc-Zachód, zatwierdzonego Uchwałą Nr 282/XXXII/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 września 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 193 poz. 5368), przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

              Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2022 roku

 

  • dla działki nr 4050 - godz. 10 00
  • dla działki nr 4051 - godz. 10 30
  • dla działki nr 4052 - godz. 11 00

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości przypisanej do danej działki (w tytule wpłaty należy wskazać numer działki), najpóźniej do 11 lipca 2022 roku na rachunek Urzędu Miejskiego w Sierpcu nr 84 1240 3204 1111 0000 2905 2796 PEKAO I Oddział w Sierpcu. Dniem wpłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego.

              Ogłoszenie o przetargu wywieszono na okres 30 dni (od 03.06.2022r. do 3.07.2022r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sierpcu oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sierpcu.

              Informacji udziela od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, telefon 24 275 86 57.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu