Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185085

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-WOLI I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. KOCJANA 3
01-473 WARSZAWA

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli I Wydział Cywilny informuje, że tutejszy Sąd w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt I Ns 85/22 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Marcinowi Mitura na złożenie do depozytu sądowego kwoty 69.878,81  zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 81/100) tytułem roszczenia zasądzonego wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z dnia 13 października 2014 roku w sprawie o sygn. akt II K 493/14 tytułem obowiązku naprawienia szkody na rzecz zmarłej pokrzywdzonej Eugenii Lucyny Nowakowskiej, zastrzegając, iż kwota ta ma zostać wypłacona osobie, która wykaże, iż nabyła spadek po  zmarłej Eugenii Lucynie Nowakowskiej. Niepodjęcie ww. depozytu w terminie 3 lat skutkować będzie likwidacją niepodjętego depozytu i jego przepadkiem na rzecz Skarbu Państwa.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu