Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

250 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

13.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

21.07.2022 24 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WROCŁAW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184939

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Lokale użytkowe

GMINA WROCŁAW

ul. PL. NOWY TARG 1-8
50-141 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 71 777 91 16.

PREZYDENT  WROCŁAWIA

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu niemieszkalnego:

  1. ul. gen. Romualda Traugutta 71 lok. nr U1F

 

Powierzchnia lokalu

-

36,94 m2

Cena wywoławcza w zł

-

250 000,00 zł

Wadium        

-

25 000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia

-

 2 500,00 zł

 

Lokal niemieszkalny oglądać można w dniach od 29.06.2022 r. do 01.07.2022 r., od 04.07.2022 r. do 08.07.2022 r. oraz od 11.07.2022 r. do 13.07.2022 r.  w godz. 900 – 1400, po uprzednim ustaleniu terminu z Wrocławskimi Mieszkaniami Sp. z o.o.,  
ul. Namysłowska 8, tel. 71 322-09-77.

 

 

U W A G I:

  1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8  w sali nr 215, o godz. 10:00 dnia 28 lipca 2022 r.
  2. Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 21 lipca 2022 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A.
    nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655.
    Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
  3. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
  4. Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, I p.

Ogłoszenia o przetargach dostępne są również w internecie pod adresem: http://bip.um.wroc.pl

  1. Prezydent Wrocławia może odwołać przetarg z ważnych powodów.

 

 

Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4, pok. 143 tel. 71 777 91 16.

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu