Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185060

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-WOLI I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. KOCJANA 3
01-473 WARSZAWA

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli I Wydział Cywilny informuje, że tutejszy Sąd w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt I Ns 1073/21 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.066,45 zł (tysiąc sześćdziesiąt sześć złotych 45/100) tytułem odszkodowania ustalonego decyzją Wojewody Pomorskiego z tytułu przejęcia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie Korne, gmina Kościerzyna, jako działki nr 167/4, 167/6, 167/7 na własność Skarbu Państwa z 11 maja 2021 r., nr NSP-III.7570.20.2021.ŻS, zastrzegając, iż kwota ta ma zostać wypłacona pod warunkiem złożenia wniosku przez osobę, która przedstawi dokument potwierdzający jej tytuł prawny do tej nieruchomości. Niepodjęcie ww. depozytu w terminie 3 lat skutkować będzie likwidacją niepodjętego depozytu i jego przepadkiem na rzecz Skarbu Państwa.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu